• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmandsinstitutionen i Grønland blev oprettet pr. 1. april 1995, og den grønlandske ombudsmandsinstitution er oprettet i lyset af og inspireret af Folketingets Ombudsmand, som er den tredje første ombudsmandsinstitution i verden.

Forud for Hjemmestyrets indførelse i Grønland var Folketingets Ombudsmand kompetent til at behandle klager over grønlandske myndigheder. Med indførelse af Hjemmestyret viste der sig behov for at oprette en grønlandsk ombudsmandsinstitution, der kunne behandle klager over grønlandske myndigheder. Således fremgår det af Folketingets Ombudsmands beretning for 1985, side 10, at Folketingets Ombudsmand efter ikrafttrædelse af lov om Grønland Hjemmestyre ikke kunne tage stilling til den forvaltning, der udøves på områder, hvor den endelige administrative afgørelse henhører under det grønlandske hjemmestyres myndigheder.

I 1993 startede den parlamentariske behandling i det daværende Landsting af et forslag om oprettelse af en grønlandsk ombudsmandsinstitution. I Landstinget blev der på forårssamlingen i 1993 udleveret en redegørelse om udarbejdelse af en ombudsmandslov. Dagsordenspunktet kan læses her.

Arbejdet med udarbejdelse af en ombudsmandslov fortsatte, og på Landstingets efterårssamling i 1993 blev der fremsat forslag til landstingslov om Landstingets ombudsmand og forslag til landstingslov om den offentlige forvaltning. Dagsordenspunktet kan læses her.

På Landstingets forårssamling i 1994 blev lovforslagene færdigbehandlet og vedtaget. Dagsordenspunkterne kan læses her og her.

Det lovgivningsmæssige fundament for den grønlandske ombudsmandsinstitution var landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand, landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen.

Grønlands Hjemmestyres Lovkontor udgav i december 1994 ”Vejledning om sagsbehandlingsloven”, som kan læses her.


Landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand

Med vedtagelse af landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand blev ombudsmandsinstitutionen oprettet pr. 1. maj 1995.

Landstingsloven kan læses her. Bemærkninger til loven kan læses her, mens betænkningen kan læses her.

I medfør af § 3 i landstingsloven blev ”Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens virksomhed” fastsat. Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens virksomhed kan læses her.


Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut

Landstingsloven og de almindelige bestemmelser udgjorde retsgrundlaget for ombudsmandens virke indtil 2009, hvor landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand ophævet, da Inatsisartut vedtog inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Med loven blev ombudsmandens inspektionsvirksomhed synliggjort, og ombudsmanden fik udvidet sit inspektionsmandat til at udføre OPCAT-inspektioner. Inatsisartutloven indarbejdede de ”Almindelige Bestemmelser for Ombuds-mandens virksomhed”, som samtidig blev ophævet.

Loven kan læses her. Bemærkningerne til loven kan læses her, mens betænkninger til loven kan læses her og her.


Inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut

Med vedtagelse af inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut blev ombudsmandens inspektionsvirksomhed blandt andet udvidet, så ombudsmanden nu kan inspicere frihedsberøvedes forhold på private institutioner.

Loven kan læses her. Bemærkningerne til loven kan læses her, mens betænkning til loven kan læses her.