• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden behandler klager fra borgere mv. over den offentlige forvaltning, men ombudsmanden kan også selv tage initiativ til at undersøge en sag (egen drifts sager). Ombudsmanden behandler sager på et skriftligt grundlag og bygger derfor sine udtalelser på sagens akter, myndighedens udtalelser og borgerens bemærkninger.   

Hvis ombudsmanden indleder en undersøgelse, vil ombudsmanden som oftest bede myndigheden om at få tilsendt sagens akter. Almindeligvis vil ombudsmanden også bede myndigheden om en udtalelse / redegørelse. Som regel vil klageren få mulighed for at kommentere myndighedens svar, og der kan være flere såkaldte høringsrunder.

Ombudsmanden bestemmer selv, om alle af borgerens klagepunkter skal undersøges. Ombudsmanden kan også bestemme at indstille en undersøgelse.

Finder ombudsmanden grundlag for at kritisere en myndighed, vil ombudsmanden gøre dette i en såkaldt udtalelse. Heri kan ombudsmanden også bede myndighederne behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse. Ombudsmanden kan ikke ophæve eller ændre en myndigheds afgørelse.   

Hvert år offentliggør ombudsmanden en række sager, som ombudsmanden har behandlet. Dem kan du læse mere om her. Offentliggørelse på denne side vedrører tiden efter 1. januar 2018. Tidligere offentliggjorte sager fremgår af ombudsmandens beretninger for de enkelte år.