• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)
Myndighedsguiden præsenterer en række centrale emner i forvaltningsretten. Nogle regler skal følges, fordi de er fastsat i love og bekendtgørelser, mens andre regler skal eller bør følges, fordi de følger af de uskrevne regler og principper for god forvaltningsskik. Disse regler og principper er udviklet af domstolene, beskrevet i teorien og behandlet af ombudsmanden gennem årerne.

Myndighedsguiden binder de relevante regler, den juridiske litteratur og ombudsmandens udtalelser sammen.

Det er tanken, at myndighedsguiden kan anvendes af chefer og medarbejdere i selvstyret og i de kommunale forvaltninger centralt og decentralt – i undervisningsøjemed eller som et dagligt værktøj.

Ved at gøre myndighedsguiden tilgængelig for alle, er det endvidere tanken, at også borgerne kan søge information og vejledning om deres rettigheder.

Myndighedsguiden er bygget op af følgende 12 afsnit. Afsnittene kan læses uafhængig af hinanden, idet relevante krydshenvisninger er indarbejdet i de enkelte afsnit:

Indholdsfortegnelse

•    Afsnit 1  –    God forvaltningsskik
•    Afsnit 2  –    Sagsbehandlingstid
•    Afsnit 3  –    Afgørelsesbegrebet
•    Afsnit 4  –    Begrundelse
•    Afsnit 5  –    Officialprincippet
•    Afsnit 6  –    Partsrepræsentation
•    Afsnit 7  –    Partsbegrebet
•    Afsnit 8  –    Partshøring
•    Afsnit 9  –    Vejledning
•    Afsnit 10 –   Inhabilitet i forvaltningen
•    Afsnit 11 –   Notatpligt
•    Afsnit 12 –   Journalisering

Alle afsnit indeholder generel vejledning og et opsamlingsafsnit ”Kort sagt”.

Alle afsnit indeholder desuden henvisning til ombudsmandens udtalelser på det pågældende område og et afsnit om baggrundslitteratur.