• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden vælges af Inatsisartut

Grønland fik ved vedtagelsen af landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 en ombudsmand. Landstingsloven om ombudsmanden er senere erstattet af inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut.

Embedet blev fra 1995 til 1996 varetaget af cand. jur. Emil Abelsen. Siden 1. februar 1997 er embedet blevet varetaget af cand. jur. Vera Leth.

Ombudsmanden vælges af Inatsisartut og kontrollerer på Inatsisartuts vegne, at selvstyret og kommunernes forvaltning sker i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik.

Ombudsmanden er i sin virksomhed uafhængig af Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Behandling af klager

Ombudsmanden kan behandle klager over myndighedernes afgørelser, sagsbehandling og deres behandling af borgerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op af egen drift, herunder iværksætte generelle undersøgelser af myndighedernes behandling af sager.

Klager over A/S Boligselskabet INI

Ombudsmanden har siden 1. januar 1997 haft mulighed for at behandle sager vedrørende A/S Boligselskabet INI, når boligselskabet træffer afgørelse på selvstyrets eller kommunernes vegne.

Inspektioner, kommunebesøg m.v.

Ombudsmanden har siden 1. januar 2010 varetaget opgaven som den nationale forebyggende mekanisme i henhold til valgfri protokol af 18. december 2002 til FN-konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i overensstemmelse med protokollens bestemmelser. Ombudsmanden udfører på denne baggrund regelmæssige inspektioner på steder, hvor personer er berøvet deres frihed eller kan blive det. Ombudsmandens kompetence til at gennemføre inspektioner gælder institutioner, der er en del af den offentlige forvaltning under selvstyret og kommunerne. Herudover er det også ombudsmandens opgave som national forebyggende mekanisme at komme med forslag og bemærkninger til eksisterende lovgivning og lovforslag.

Ombudsmanden kan på eget initiativ gennemføre kommunerundrejser og inspektioner samt undersøge forholdene på offentlige institutioner. Undersøgelsen kan bl.a. vedrøre en institutions eller myndigheds indretning og drift. Undersøgelsen kan også vedrøre behandlingen af og aktiviteterne for institutionens eller myndighedens brugere ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter. Ved kommunebesøg kan ombudsmanden desuden tage et antal sager til stikprøvekontrol. Under besøgene kan der være mulighed for, at borgere kan henvende sig personligt til ombudsmanden.

Ombudsmandens beretning

Ombudsmandens beretning offentliggøres en gang årligt på ombudsmandens hjemmeside. Beretningen indeholder bl.a. sager af almindelig interesse samt artikler. Et udvalg af ombudsmandens udtalelser offentliggøres løbende på ombudsmandens hjemmeside.