• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmandens opgave er at forklare en myndighed, hvis den efter ombudsmandens opfattelse har tilsidesat loven eller på anden måde begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med behandlingen af din sag. Ombudsmanden kan henstille, at myndigheden overvejer din sag og træffer en ny afgørelse.

Ombudsmanden kan ikke selv træffe en ny afgørelse i din sag

Ombudsmanden kan ikke bestemme, at du skal have erstatning. Ombudsmanden kan ikke hjælpe dig, hvis du ønsker erstatning for fejl, som myndigheden har begået. I et sådant tilfælde kan du henvende dig til den myndighed, som har truffet afgørelse i din sag. Hvis myndigheden ikke vil tilkende dig erstatning, er det kun domstolene, der kan afgøre spørgsmålet om erstatning.