• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Du kan klage til ombudsmanden over offentlige myndigheder under selvstyret og kommunerne. Du kan klage over disse myndigheders afgørelser og måden, som myndighederne har behandlet dig eller din sag på.

Du kan også klage over A/S Boligselskabet INI, når boligselskabet træffer afgørelse på selvstyrets eller kommunernes vegne.

Ombudsmanden kan ikke behandle klage over:

  • Privatpersoner og private virksomheder
  • Myndigheder, der hører under den danske stat, f.eks. politiet, domstolene, kriminalforsorgen og rigsombuddet
  • Offentlige aktieselskaber, f.eks. Royal Greenland A/S, Tusass og KNI-selskaberne

Nogle sager har i tidens løb givet anledning til overvejelser om ombudsmandens kompetence i forhold til visse organer mv.

Ombudsmanden har bl.a. anset sig for at være kompetent til at behandle klager over:

  • Grønlands Forbrugerråd
  • Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner
  • Den Grønlandske Epidemikommission

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ombudsmanden kan behandle din klage, kan du rette henvendelse til ombudsmanden.