• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Du kan klage til ombudsmanden, hvis du mener, at en offentlig myndighed har tilsidesat loven eller på anden måde har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med behandlingen af din sag.

Din klage kan derfor både vedrøre en afgørelse, f.eks. et afslag på en ansøgning, og måden en myndighed har behandlet dig eller din sag på. De offentlige myndigheder skal nemlig overholde en række regler for sagsbehandling og betjening af borgerne.

Du kan også klage over sagsbehandlingstiden, det vil sige den tid, det varer, inden myndigheden besvarer dine breve eller træffer en afgørelse i din sag.

Her er nævnt nogle af de rettigheder, som du har i forhold til myndighederne:

  • Du har ret til svar på dine henvendelser til myndighederne og ret til at få en høflig og hensynsfuld behandling.
  • Du har ret til at kende grundlaget for en afgørelse. Det betyder, at du har krav på at få en begrundelse, hvis du har fået afslag.
  • Hvis du har fået en skriftlig afgørelse fra en myndighed, og du kan klage over afgørelsen til en overordnet myndighed, skal den første myndighed vejlede dig om din mulighed for at klage og oplyse dig om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist.
  • Du har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i din egen sag.
  • Offentligt ansatte skal følge loven og må ikke tage uvedkommende hensyn.