• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer i en ny udtalelse, at Avannaata Kommunia ikke har behandlet en borgers ansøgning om førtidspension tilstrækkelig hurtigt.

Borgeren søgte i august 2018 om førtidspension, men kommunen påbegyndte ikke sagsbehandlingen. Borgeren rykkede i december 2021 kommunen, hvorefter kommunen afholdt et møde med borgeren. Kommunen igangsatte fortsat ikke sagsbehandlingen. Borgeren rykkede derfor igen kommunen i september 2022. Kommunen indkaldte på den baggrund borgeren til en række møder.

Efter mere end 4 års sagsbehandlingstid trak borgeren i marts 2023 sin ansøgning om førtidspension tilbage.

Ombudsmanden finder, at kommunen flere gange har glemt borgerens sag, og at der alene har været fremdrift i sagen, når borgeren har rykket kommunen.

Ombudsmanden finder det overordentligt kritisabelt, at sagen har ligget ubehandlet i en periode på mere end 3 år, samt at kommunen først blev opmærksom på den manglende sagsbehandling, da borgeren rykkede kommunen.

Ombudsmanden finder den samlede sagsbehandlingstid på over 4 år meget kritisabel.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.

Hvornår er sagsbehandlingstiden for lang?

Der findes ikke generelle regler for, hvor lang tid en offentlig myndighed må bruge på at behandle en sag. Kort sagt følger det dog af god forvaltningsskik, at sager skal behandles så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt.

Om sagen er behandlet med den fornødne hurtighed afhænger bl.a. af sagens karakter, myndighedens almindelige sagsbehandlingstid for tilsvarende sager, sagens kompleksitet, de løbende ekspeditioner i sagen, samt om der skal foretages tidskrævende sagsbehandlingsskridt for at oplyse sagen.