• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i maj måned en inspektion af alderdomshjemmet i Nanortalik. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over alderdomshjemmet.

Det var ombudsmandens overordnede indtryk, at alderdomshjemmet tilbyder trygge rammer for beboerne, og at alderdomshjemmets ledelse og medarbejdere er opmærksomme på i videst muligt omfang at undgå fysisk magtanvendelse overfor beboerne, og at der sjældent anvendes magt.

Medarbejderne virkede generelt samvittigheds- og omsorgsfulde. De beboere, som inspektionsholdet talte med, gav udtryk for, at de overordnet set var glade for at bo på alderdomshjemmet, og at medarbejderne behandlede dem godt.

I rapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger, ligesom ombudsmanden har valgt at udskille et forhold om optagelse af en beboer imod dennes vilje til nærmere undersøgelse i en særskilt sag.

I rapporten kritiserer ombudsmanden, at alderdomshjemmet ikke har registreret og indberettet en magtanvendelse, der var foretaget overfor en beboer ca. en måned før ombudsmandens inspektion.

Ombudsmanden har samtidig noteret, at der efter ombudsmandens inspektion har været undervisning i reglerne om indberetning af magtanvendelse, og at medarbejderne og ledelsen nu ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har behov for at anvende magt overfor en beboer.

I rapporten omtaler ombudsmanden også en episode, hvor alderdomshjemmet har inddraget en beboers lommekniv. Ombudsmanden har bedt alderdomshjemmet om en opfølgning på, hvad ombudsmandens bemærkninger giver alderdomshjemmet anledning til at foretage sig.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombuds-manden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.