• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer i en ny udtalelse, at Avannaata Kommunia har begået talrige meget væsentlige og alvorlige fejl i behandlingen af et forældrepars sager om anbringelse og hjemgivelse af deres tre børn.

I udtalelsen skriver ombudsmand bl.a.;

  • at kommunen skulle have taget stilling til, om der fortsat var grundlag for at anbringe forældreparrets børn uden for hjemmet og truffet afgørelse om opretholdelse af anbringelserne eller om hjemgivelse af børnene, efter at kommunen modtog nye oplysninger fra politiet,
  • at begrundelserne for kommunens afgørelser er yderst mangelfulde,
  • at kommunen har givet forkert eller uklar klagevejledning i kommunens afgørelser om anbringelse og hjemgivelse,
  • at kommunen var for lang tid om at træffe en ny afgørelse, efter at Det Sociale Ankenævn hjemviste sagen om anbringelse til fornyet behandling ved kommunen,
  • at kommunens afgørelser om anbringelse skulle meddeles til begge forældre som forældremyndighedsindehavere,
  • at kommunen ikke kan stille krav om, at en anmodning om hjemgivelse skal indgives skriftligt, og at kommunen burde have handlet på baggrund af forældreparrets mundtlige tilkendegivelser om, at de ønskede at få børnene hjemgivet,
  • at kommunens sagsbehandlingstid af forældreparrets anmodning om hjemgivelse af deres børn var alt for lang,
  • at kommunen har begået alvorlige fejl ved at indstille behandlingen af forældreparrets sag om hjemgivelse af børnene med den begrundelse, at forældreparret var flyttet til en anden kommune, uden samtidig at oversende sagens akter til tilflytningskommunen.

Ombudsmanden konkluderer endvidere, at der er begået fejl og forsømmelser af større betydning i sagerne og har derfor underrettet Lovudvalget i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen om udtalelsen efter § 23 i ombudsmandsloven.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: 32 78 10.