• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

En kommune var for lang tid om at behandle en sag om beregning af førtidspension. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

En borger fik i november 2015 en afgørelse fra Qaasuitsup Kommunia om størrelsen på sin førtidspension. I december 2015 klagede borgeren til det Sociale Ankenævn over Qaasuitsup Kommunias afgørelse.

Det Sociale Ankenævn traf i juli 2017 afgørelse om, at kommunen havde beregnet størrelsen af førtidspension på et forkert grundlag. Nævnet hjemviste derfor sagen til ny behandling hos kommunen.

Men Qaasuitsup Kommunia fik ikke journaliseret afgørelsen fra Det Sociale Ankenævn, og derfor igangsatte kommunen ikke behandlingen af sagen – borgeren afleverede selv en kopi af Det Sociale Ankenævns afgørelse til kommunen nogle måneder senere – men også denne gang blev afgørelsen journaliseret forkert.

Først i januar 2019 påbegyndt Kommune Qeqertalik – der overtog sagen efter delingen af Qaasuitsup Kommunia den 1. januar 2018 – behandlingen af sagen. Kommunen traf afgørelse i februar 2019.

Kommune Qeqertalik har overfor ombudsmanden betegnet kommunens journalisering og sagsbehandlingstid som ikke tilfredsstillende.

Ombudsmanden konkluderer også, at sagsbehandlingstiden har været for lang. Det er efter ombudsmandens opfattelse kritisabelt.

Ombudsmanden lægger bl.a. vægt på, at borgerens sag efter hjemvisningen samlet set havde været under behandling i omkring halvandet år, og at der var tale om en forholdsvis enkel sag, som Kommune Qeqertalik burde have behandlet langt hurtigere.

Ombudsmanden peger endvidere på, at der ikke findes en generel lovfæstet pligt for myndigheder til at foretage journalisering af dokumenter. I denne sag var det dog netop journaliseringsfejl, der førte til, at sagsbehandlingstiden blev væsentligt forlænget.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.

Hvornår er sagsbehandlingstiden for lang?

Der findes ikke generelle regler for, hvor lang tid en offentlig myndighed må bruge på at behandle en sag. Kort sagt følger det dog af god forvaltningsskik, at sager skal behandles så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt.

Om sagen er behandlet med den fornødne hurtighed afhænger bl.a. af sagens karakter, myndighedens almindelige sagsbehandlingstid for tilsvarende sager, sagens kompleksitet, de løbende ekspeditioner i sagen, samt om der skal foretages tidskrævende sagsbehandlingsskridt for at oplyse sagen.

Hvad er reglerne for forvaltningsmyndigheders journalisering?

Der findes ikke en generel, lovfæstet pligt for forvaltningsmyndigheder til at foretage journalisering af dokumenter. Det følger dog af god forvaltningsskik, at bl.a. dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller for sagsbehandlingen i øvrigt.

Korrekt journalisering vil ofte være en forudsætning for, at en myndighed kan oprette tilstrækkeligt effektive erindringssystemer, der sikrer, at en sag ikke bliver glemt og at myndigheder får fulgt op på de henvendelser, som de modtager.