• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i maj 2023 en inspektion af døgntilbuddet Angerlarsimaffik Palleq i Paamiut. Palleq er et døgntilbud for voksne psykisk udviklingshæmmede personer med behov for tæt hjælp og støtte. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over døgntilbuddet.

Ombudsmanden har overordnet indtryk af, at beboerne virker trygge ved personalet og er glade for at bo på Palleq, samt at personalet er opmærksomt på beboernes behov. Beboernes værelser er personligt indrettede og opholds- og spisestue er hyggeligt og hjemligt indrettet. Ombudsmanden har endvidere fået indtryk af, at de fleste beboere deltager i Palleqs eget værested, og at beboerne kommer på ture ud i naturen og deltager i forskellige aktiviteter i byen.

I rapporten omtaler ombudsmanden dog også forhold, der giver anledning til bemærkninger. I rapporten kritiserer ombudsmanden, at Palleq ikke har været tilstrækkelig opmærksom på magtanvendelseslovens bestemmelser om instruktion af medarbejderne om magtanvendelseslovens indhold inden for det relevante område, samt medarbejdernes pligt til at skrive under på, at de har fået instruktion herom. Ombudsmanden kritiserede endvidere, at Palleq ikke havde givet opholds- og hjemkommunerne oplysning om de magtanvendelser, som Palleq havde givet oplysning om til Socialstyrelsen.

Ombudsmanden fremkom derudover med bemærkninger til blandt andet, at Palleq ikke var i besiddelse af udviklingsplaner for alle beboerne, at beboerne ikke var informeret om deres ret til at ryge på eget værelse, samt til at Palleq ikke havde gældende husregler tilgængelige for beboerne.

Endelig har ombudsmanden valgt at udskille to forhold til særskilte sager. Den ene sag vedrører en beboer, som efter det oplyste er uden for målgruppen, og som siden 2018 skulle være placeret et andet sted, men som endnu ikke er flyttet. Den anden sag vedrører det forhold, at ombudsmanden vurderer, at personalet på døgntilbud og andre boformer, hvor der bor voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og ikke har værger, kan have brug for retningslinjer om håndtering af en beboers midler.

Departementet for Børn og Unge fremkom med samlede bemærkninger fra Angerlarsimaffik Palleq og Socialstyrelsen til en foreløbig udgave af rapporten. Ombudsmanden afsluttede herefter inspektionen af Angerlarsimaffik Palleq.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.