• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i september 2022 en OPCAT-inspektion af psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over afdelingen.

Det var ombudsmandens overordnede indtryk, at personalet indenfor de rammer som er til rådighed, søger at give patienterne på A1 en helhedsorienteret behandling, som også rækker videre end hvad afdelingen er forpligtet og i nogle tilfælde uddannet til. Ombudsmanden fandt på den baggrund, at personalet på A1 fortjener stor ros for den tilgang og indsats.

I rapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten udtrykker ombudsmanden blandt andet sin bekymring for den patientgruppe, som A1 er til for at hjælpe, da det er ombudsmandens indtryk, at en række udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse mv. gennem længere tid har presset afdelingen til det yderste.  

Ombudsmanden omtaler ligeledes i rapporten en række punkter vedrørende de fysiske rammer, personale, udfyldelse af tvangsprotokoller mv.

Psykiatrisk afdeling A1 samt Departementet for Sundhed før offentliggørelsen af rapporten har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til en foreløbig udgave af rapporten.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND
Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombuds-manden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Det fremgår af ombudsmandsloven, at ombudsmanden varetager opgaven som den nationale forebyggende mekanisme i henhold til valgfri protokol af 18. december 2002 til FN-konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i overensstemmelse med protokollens bestemmelser.

På engelsk hedder protokollen The Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, forkortet OPCAT. OPCAT-protokollen er offentliggjort ved Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009.

Formålet med OPCAT-protokollen er at etablere et system med regelmæssige besøg foretaget af uafhængige internationale og nationale instanser på steder, hvor personer er frihedsberøvet, for at forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.