• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer i en ny udtalelse, at sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden i en førtidspensionssag i Qeqqata Kommunia var uacceptabel.

Ombudsmanden fandt, at kommunens sagsbehandling havde været unødvendig lang.

Sagen lå stille, uden at der blev foretaget sagsbehandlingsskridt i 3 perioder af henholdsvis 27 måneder, 10 måneder og 7 måneder, og sagen var samlet set under behandling i mere end 5 år.

Kommunens administration undlod at færdigbehandle ansøgningen om førtidspension, da der var kort tid til, at ansøgeren ville være berettiget til alderspension, og meddelte dette til ansøgeren. Ombudsmanden fandt dette kritisabelt.

Ombudsmanden fandt det endvidere beklageligt, at kommunens administration havde handlet uden for sine beføjelser og kompetence, idet ansøgningen ikke var blevet behandlet i de relevante udvalg, som den burde ifølge kommunens kompetenceplan.

Ombudsmanden konkluderer endeligt, at der blev begået fejl og forsømmelser af større betydning i sagen og har derfor underrettet Lovudvalget i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen om udtalelsen efter § 23 i ombudsmandsloven.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: 32 78 10

Hvornår er sagsbehandlingstiden for lang?

Der findes ikke generelle regler for, hvor lang tid en offentlig myndighed må bruge på at behandle en sag. Kort sagt følger det dog af god forvaltningsskik, at sager skal behandles så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt.

Om sagen er behandlet med den fornødne hurtighed afhænger bl.a. af sagens karakter, myndighedens almindelige sagsbehandlingstid for tilsvarende sager, sagens kompleksitet, de løbende ekspeditioner i sagen, samt om der skal foretages tidskrævende sagsbehandlingsskridt for at oplyse sagen.