• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i april 2022 en inspektion af den kommunale institution Puilasoq i Qasigiannguit.

Ombudsmanden fik et meget positivt indtryk af Puilasoq. Det var ombudsmandens overordnede indtryk, at Puilasoq tilbyder trygge rammer for beboerne. De beboere, som inspektionsholdet talte med, gav udtryk for at være glade for at bo på Puilasoq. Inspektionsholdet observerede en afslappet og hjemlig omgangstone mellem beboerne og medarbejderne.  

Ombudsmanden havde enkelte bemærkninger til Puilasoq, herunder at magtanvendelsesloven skal udleveres til institutionens medarbejderne, og at børn og forældre skal orienteres om magtanvendelseslovens regler. Ombudsmanden fremkom derudover med bemærkninger til institutionens husregler, herunder om regler for brugen af mobiltelefoner og tablets.

Puilasoq og Kommune Qeqertalik fremkom med bemærkninger til en foreløbig inspektionsrapport. På baggrund heraf afsluttede ombudsmanden inspektionen af Puilasoq.   

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

Ombudsmandens inspektioner
Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombuds-manden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.

Hvis ombudsmanden konstaterer fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden underrette Lovudvalget i Inatsisartut og, når det drejer sig om kommunale institutioner, kommunalbestyrelsen. Det følger af § 23 i ombudsmandsloven (inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut).