• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i maj 2023 en inspektion af plejehjemmet Puilasunnguit i Paamiut. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over plejehjemmet.

Ombudsmanden har overordnet indtryk af, at ledelsen er engageret i driften af Puilasunnguit og bevidst arbejder med de udfordringer, som beboerne, medarbejderne og de pårørende oplever.

I rapporten omtaler ombudsmanden dog også forhold, der giver anledning til bemærkninger. Ombudsmanden havde således bemærkninger til blandet andet Puilasunnguits pligt til at udlevere en kopi af magtanvendelsesloven til medarbejderne, og til at medarbejderne skal have instruktion i indholdet af loven og skal kvittere herfor. Ombudsmanden fremkom derudover med bemærkninger til blandt andet besøgsbegrænsning, personalemæssige udfordringer, rygning og passiv rygning, hygiejne, rengøring samt aktiviteter og nærvær.

Puilasunnguit og Kommuneqarfik Sermersooq fremkom med bemærkninger til en foreløbig udgave af inspektionsrapporten. Ombudsmanden afsluttede herefter inspektionen af Puilasunnguit.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.