• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i juni 2023 en inspektion af Pleje- og Aktivitetscenteret Ippiarsuk i Nuuk. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over plejehjemmet.

Ombudsmanden har et overordnet positivt indtryk af Ippiarsuk som en institution, hvor ledelsen viser stort engagement. Det er ligeledes ombudsmandens indtryk, at ledelsen og medarbejderne ønsker at give beboerne den bedst mulige pleje og omsorg, samt at der er fokus på i videst muligt omfang at undgå at anvende magt overfor beboerne.

I rapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten vurderer ombudsmanden blandt andet, at medarbejderne på Ippiarsuk ikke har tilstrækkeligt kendskab til magtanvendelseslovens regler om pligt til registrering og indberetning af de forskellige former for anvendelse.

Det er ombudsmandens umiddelbare indtryk, at der på Ippiarsuk ikke anvendes magt i udbredt omfang. Samtidig måtte ombudsmanden ud fra oplysninger under inspektionen lægge til grund, at der tidligere har været, og at der stadig forekommer, konkrete episoder med magtanvendelse, som efterfølgende ikke bliver indberettet i overensstemmelse med magtanvendelseslovens regler herom.

Dette fandt ombudsmanden kritisabelt, og henstillede derfor, at Ippiarsuk sikrer, at episoder med magtanvendelse fremover registreres og indberettes i overensstemmelse med magtanvendelseslovens regler herom.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombuds-manden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.

Magtanvendelse

Magtanvendelsesloven (inatsisartutlov nr. 8 af 20. juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område) giver mulighed for, at medarbejdere på bl.a. alderdomshjem kan bruge fysisk tvang overfor visse beboere.

Loven indeholder også en række regler, der er med til at sikre en værdig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af beboerne. F.eks. kræver loven følgende:

• Magtanvendelse må kun ske undtagelsesvist og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.
• Magtanvendelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt
• Fastholdelse ved bleskift, bad og lignende skal ske på baggrund af en afgørelse truffet af kommunen
• Kommunens afgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn
• Enhver form for magtanvendelse skal indberettes til kommunen og Naalakkersuisut

Magtanvendelsesloven kan læses på www.nalunaarutit.gl.