• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer i en ny udtalelse, at Qeqqata Kommunia har begået talrige og meget alvorlige fejl i en sag om støtte til et barn, og at kommunens håndtering af sagen samlet set har været uantagelig.

Kommunen modtog gennem en periode på mere end 3,5 år otte underretninger om barnets trivsel. Barnet var ved modtagelsen af den første underretning 9 år gammel. Ombudsmanden fandt, at kommunen ved modtagelsen af underretningerne på intet tidspunkt traf afgørelse om, hvorvidt underretningerne gav anledning til at iværksætte en socialfaglig undersøgelse. Ombudsmanden konkluderer, at dette er yderst uacceptabelt.

Kommunen afholdt i samme periode en lang række møder og samtaler med moren. Ombudsmanden fandt, at kommunen på intet tidspunkt i den forbindelse levede op til vejledningspligten overfor moren. Ombudsmanden konkluderer, at kommunens manglende vejledning var særdeles kritisabel.

Ombudsmanden konkluderer endvidere, at kommunens sagsbehandling fra modtagelsen af den første underretning til moren søgte om at blive ansat som støtteperson var helt utilstrækkelig, præget af manglende fremdrift og passivitet, og at kommunen var urimelig lang tid om at træffe en afgørelse om støtteforanstaltninger for barnet. Ombudsmanden fandt, at dette var uacceptabelt.

Ombudsmanden konkluderer endeligt, at der blev begået fejl og forsømmelser af større betydning i sagerne og har derfor underrettet Lovudvalget i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen om udtalelsen efter § 23 i ombudsmandsloven.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: 32 78 10.


Kommunens reaktion på underretninger

Det følger af børnestøttelovens § 19, stk. 1, at kommunen, når den modtager en underretning, inden 24 timer skal træffe beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte en socialfaglig undersøgelse.

Når kommunen modtager en underretning har kommunen således en handlepligt.


Vejledningspligt

Det følger af sagsbehandlingslovens § 7, stk. 1, at offentlige myndigheder i afgørelsessager skal yde vejledning og bistand til personer, der henvender sig til myndigheden og stiller spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Formålet med myndigheders vejledning er at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgere på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab.


Støtteforanstaltninger

Det følger af børnestøttelovens § 21, stk. 1, at kommunen har pligt til at træffe en afgørelse om støtteforanstaltninger, når dette må anses for at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov.