• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer i en ny udtalelse, at Kommuneqarfik Sermersooq ikke havde hjemmel til at afholde udgiften til en medarbejders øjenoperation.

Ombudsmanden kritiserer derfor kommunens disposition.

En kommune kan som offentlig arbejdsgiver og efter kommunalfuldmagten i et vist omfang afholde udgifter til personalegoder for sine ansatte.

I den konkrete sag finder ombudsmanden dog, at afholdelse af udgifter til medarbejderens operation hverken er et generelt personalegode for ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq eller et almindeligt personalegode på arbejdsmarkedet generelt.

Ombudsmanden vurderer derfor, at kommunen ved afholdelsen af udgiften uden hjemmel begunstigede en enkeltperson.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger 32 78 10.


Kommunalfuldmagten

Kommunalfuldmagten er en betegnelse for de ulovbestemte og uskrevne regler, der regulerer en kommunes mulighed for uden en egentlig lovhjemmel at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter.

Efter kommunalfuldmagten kan en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel yde tilskud til enkeltpersoner.

Der gælder forskellige undtagelser til det dette, for eksempel når det gælder personalegoder til en kommunes ansatte. Det tillægges blandt andet betydning om personalegoderne er almindelige på arbejdsmarkedet som helhed.

En kommune kan efter kommunalfuldmagten yde almindelig personalepleje ud fra hensynet til de ansattes velfærd, hvis sådanne ydelser gælder for det samlede personale eller for visse veldefinerede personalegrupper. Dette kan eksempelvis være avishold, telefonhold eller medlemskab af et motionscenter.

Endvidere kan en kommune efter kommunalfuldmagten yde økonomisk støtte til fremme af kommunens interesser som arbejdsgiver i form af personalegoder. Der skal i forbindelse med denne undtagelse anlægges et skøn i forhold til den enkelte ydelse, hvor udgiften ikke må stå i misforhold til styrken af arbejdsgiverens interesse. Samtidigt skal ydelsen tildeles ud fra saglige kriterier. Det kan eksempelvis være hjemme pc-ordninger.