• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer, at Kommuneqarfik Sermersooq ikke havde hjemmel til at afholde udgifter til feriefrirejser til medarbejderne i kommunens direktion.

Ombudsmanden kritiserer derfor disse dispositioner.

En kommune kan som offentlig arbejdsgiver ikke afholde udgifter til feriefrirejser. Det afgørende er efter ombudsmandens opfattelse, at kommunens direktion er ansat i henhold til den fælles chefaftale, som allerede regulerer spørgsmålet om feriefrirejser.

Ombudsmanden finder, at kommunens afholdelse af udgifter til betaling af en årlig feriefrirejse for medarbejderne i kommunens direktion er en uhjemlet ydelse, og at kommunen således uden hjemmel har anvendt økonomiske midler til begunstigelse af medarbejderne i kommunens direktion.

Under ombudsmandens undersøgelse af sagen har kommunen oplyst, at der ikke ses at være hjemmel til, at medarbejderne i kommunens direktion tildeles en årlig feriefrirejse til dem selv og deres husstand inklusive hjemmeboende børn under 18 år. Kommunen har derfor i slutningen af oktober 2022 igangsat en proces vedrørende opsigelse af feriefrirejser for de medarbejdere, der ikke har en sådan ret i henhold til de gældende overenskomster.

Ombudsmanden har tilsluttet sig denne opfattelse. Ombudsmanden har givet udtryk for, at kommunen ikke behøver at varsle medarbejdergruppen forud for en indstilling af en sådan uhjemlet praksis.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: 32 78 10