• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i marts 2022 en inspektion af døgninstitutionen Ikinngut i Ilulissat. Ikinngut er en døgninstitution for personer med psykisk eller fysisk handicap.

Det er ombudsmandens overordnede indtryk, at Ikinngut tilbyder beboerne pæne og rene lokaler, samt at medarbejderne er gode til at vise beboerne omsorg og nærvær.

I rapporten omtaler ombudsmanden også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten kritiserer ombudsmanden, at institutionen ikke systematisk har indberettet magtanvendelse i overensstemmelse med magtanvendelseslovens regler herom. Ombudsmanden har dog samtidig noteret, at Ikinngut i forbindelse med inspektionen har oplyst, at der arbejdes på ikke at anvende magt eller tvang overfor beboerne.

Ombudsmanden blev under inspektionen opmærksom på, at Ikinngut begrænser beboernes selvbestemmelsesret ved at inddrage beboernes snacks, slik, sodavand, cigaretter, mobiltelefoner, iPads, opladere mv., samt at Ikinngut sætter begrænsninger for, hvornår beboerne må benytte deres mobiltelefon, hvor mange cigaretter beboerne må ryge om dagen, samt hvornår beboerne må spise deres snacks. Ombudsmanden anser dette for kritisabelt, idet det er ombudsmandens vurdering, at der er tale om et alvorligt indgreb i beboernes selvbestemmelsesret, der ikke kan finde hjemmel i anstaltsforhold.

Ombudsmanden har noteret sig, at Ikinngut efter inspektionen har oplyst, at mobiler og iPads kun bliver taget fra beboeren eller afleveret af beboeren selv, hvis beboeren har underskrevet en samtykkeerklæring. Ombudsmanden har anmodet Ikinngut om en opfølgning på dette.

I rapporten kritiserer ombudsmanden endvidere, at Ikinngut ikke har opdateret udviklingsplanerne for størstedelen af beboerne inden for det seneste år. Ombudsmanden har ligeledes anmodet Ikinngut om en opfølgning på dette.

Du kan læse hele rapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.