• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i november 2021 en inspektion af plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over plejehjemmet.

Det er ombudsmandens overordnede indtryk, at Qupanuk tilbyder trygge og stabile rammer for beboerne, og at både ledelsen og medarbejderne varetager deres opgaver på en dedikeret og ansvarsfuld måde, hvor de søger at sætte beboeren i centrum. Det er endvidere ombudsmandens indtryk, at ledelsen og medarbejderne ønsker at give beboerne den bedst mulige pleje og omsorg.

I rapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten kritiserer ombudsmanden, at Qupanuk over en længere periode har anvendt magt overfor beboere, uden at disse magtanvendelser er blevet registreret og indberettet, som de burde.

Ombudsmanden finder, at der herved er sket en svækkelse af beboernes retssikkerhed. Ombudsmanden betegner dette som kritisabelt.

Ombudsmanden har samtidig noteret, at der efter ombudsmandens inspektion er udpeget en medarbejder på demensafdelingen, der bl.a. skal oplære nye medarbejdere i magtanvendelseslovens bestemmelser og sikre, at magtanvendelser registreres og indberettes korrekt.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombuds-manden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.