• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke kunne ikke træffe afgørelse om at fjerne Oceans North Greenlands video fra KNR’s borgeroplysning med hjemmel i reklamebekendtgørelsens § 17, stk. 2. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

Departementet traf afgørelse om, at det ville være en overtrædelse af lovgivningen, hvis videoen blev bragt i tv, fordi videoen indeholdt politiske anskuelser, som der er forbud mod i reklamebekendtgørelsens § 17, stk. 2.

Advokat Jonas Christoffersen klagede på vegne af Oceans North Greenland til ombudsmanden over afgørelsen og anførte blandt andet, at reklamebekendtgørelsens § 17, stk. 2, ikke har hjemmel i radio- og tv-loven.

Ombudsmanden giver klager medhold og udtaler, at radio-og tv-loven ikke giver Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte et forbud mod reklamer med politiske anskuelser i reklamebekendtgørelsens 17, stk. 2, som departementet har truffet sin afgørelse efter.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.


Hvordan udstedes en bekendtgørelse?

Langt de fleste bekendtgørelser udstedes med hjemmel i lov, idet de fleste love indeholder bemyndigelsesbestemmelser til udøvende magt (Naalakkersuisut) fastsat af den lovgivende magt (Inatsisartut), der indenfor nærmere fastsatte grænser giver mulighed for at udstede regler til supplement af selve lovteksten.

Ved udstedelse af bekendtgørelser skal grænserne fastsat af den lovgivende magt og principperne for den retlige trinfølge begge respekteres.

Endvidere skal en bekendtgørelses konkrete indhold være hjemlet gennem de bemyndigelsesbestemmelser, der danner baggrund for udstedelsen af de pågældende bekendtgørelser. En bekendtgørelse, der går videre end lovens bemyndigelser savner lovhjemmel.

Det beror på en almindelig fortolkning af lovgrundlaget at fastslå, hvor langt en bemyndigelse rækker. Hovedsynspunktet ved fortolkning af, hvorvidt en bemyndigelse til at fastsætte en given regel gennem en bekendtgørelse er tilstrækkelig hjemlet, findes i bekendtgørelsens indgreb. Jo mere vidtgående indgrebet er i forhold til borgeren, jo klarere skal bemyndigelsen til at fastsætte den pågældende regel gennem en bekendtgørelse være.