• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i august 2020 en inspektion af det kommunale alderdomshjem, Utoqqaat Illuat, i Nuuk.

Det var ombudsmandens overordnede indtryk, at Utoqqaat Illuat tilbyder trygge rammer for beboerne. Det var derudover ombudsmandens opfattelse, at Utoqqaat Illuats ledelse og ansatte er dygtige til deres arbejde og udfører arbejdet med respekt for beboerne.

Under inspektionen blev inspektionsholdet oplyst om, at der er personalemangel og i nogle perioder højt sygefravær, og at dette påvirker medarbejdernes mulighed for at udføre deres arbejde. Disse forhold blev under inspektionen drøftet med institutionens ledelse og forvaltningens repræsentant.

Under inspektionen fremkom ombudsmanden med bemærkninger til institutionens indretning og til institutionens opbevaring af medicin på afdelingerne.

I sine bemærkninger til den foreløbige udgave af rapporten redegjorde Kommuneqarfik Sermersooq for allerede iværksatte tiltag foretaget efter inspektionens gennemførelse og påtænkte initiativer for at rette op på de i inspektionsrapporten påpegede forhold.

På baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs bemærkninger anså ombudsmanden herefter sagen om inspektion af Utoqqaat Illuat for afsluttet.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.