• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i juni 2020 en inspektion af Gertrud Rask Minde i Sisimiut. Gertrud Rask Minde er en døgninstitution for personer under 18 år med handicap.

Ombudsmanden havde overordnet fået et positivt indtryk af Gertrud Rask Minde, som en institution, hvor ledelsen har fokus på at skabe trygge, gennemskuelige og hjemlige rammer for beboerne.

Beboerne virkede glade for at bo på institutionen og lod til at have gode relationer til medarbejderne. Både medarbejdere og de pårørende, som inspektionsholdet talte med, talte positivt om institutionen, og medarbejderne gav udtryk for, at de var glade for at arbejde på Gertrud Rask Minde.

I rapporten omtaler ombudsmanden også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten kritiserer ombudsmanden, at institutionen i fire tilfælde ikke har indberettet magtanvendelse overfor beboere. Ombudsmanden har samtidig noteret, at Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold (herefter socialstyrelsen) har oplyst, at socialstyrelsen har igangsat et samarbejde med Gertrud Rask Minde, og at Gertrud Rask Minde vil sørge for, at indberetningsskemaerne udfyldes korrekt og indberettes rettidigt.

Under inspektionen gav ledelsen udtryk for, at samarbejdet med kommunerne og socialstyrelsen, kunne være vanskeligt og problemfyldt. Ombudsmanden valgte derfor at gøre socialstyrelsen og de enkelte kommuner opmærksom på institutionens oplevelse af samarbejdet.

Ombudsmanden blev under inspektionen opmærksom på, at institutionen anvendte babyalarmer med videoovervågning når børnene sov. Institutionen oplyste, at det var for hurtigt at kunne opdage, hvis børnene fik krampe- og/eller epilepsianfald. Ombudsmanden fandt imidlertid, at brugen af babyalarmer var ulovlig. Institutionen har efterfølgende stoppet brugen af babyalarmer og har taget et andet system i brug for at kunne opdage krampe- og/eller epilepsianfald hos børnene, når de sover.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.