• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i maj 2021 en inspektion af den selvejende døgninstitution, Angerlarsimaffik Akilliit (herefter Akilliit) i Qaqortoq.

Ombudsmanden fik et særdeles positivt indtryk af Akilliit.

Det er ombudsmanden indtryk, at Akilliit tilbyder trygge og hjemlige rammer til boerne, og at ledelsen og medarbejderne er dedikerede og omsorgsfulde. Beboerne virkede glade for at bo på institutionen og gav udtryk for at have et godt forhold til medarbejderne.

Ombudsmanden havde kun få bemærkninger til forholdene på Akilliit. Disse er beskrevet nærmere i inspektionsrapporten, som du kan læse her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.