• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i marts 2021 en inspektion af alderdomshjemmet Sorlaqarfiit i Uummannaq.

Ombudsmanden havde overordnet et positivt indtryk af Sorlaqarfiit. Det er ombudsmandens opfattelse, at Sorlaqarfiit tilbyder hyggelige og trygge rammer for beboerne, samt at ledelsen og medarbejderne gør meget for at respektere beboernes ønsker.

Beboerne virkede glade for at bo på alderdomshjemmet og lod til at have gode relationer til medarbejderne. De medarbejdere, som inspektionsholdet talte med, talte positivt om Sorlaqarfiit.

I rapporten omtaler ombudsmanden også en række forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten kritiserer ombudsmanden bl.a., at medarbejdere og ledelse på Sorlaqarfiit ikke har været opmærksomme på de gældende regler om magtanvendelse på det sociale område.

I rapporten om inspektionen konkluderer ombudsmanden, at reglerne om magtanvendelse i et vist omfang var blevet brudt overfor alderdoms-hjemmets beboere. Ombudsmanden fandt, at der herved var sket en af-gørende svækkelse af beboernes retssikkerhed.

Ombudsmanden har underrettet kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, som har det overordnede ansvar for kommunens ældreinstitutioner, og Lovudvalget i Inatsisartut. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 23 om ”fejl eller forsømmelser af større betydning”. Derudover har ombudsmanden underrettet Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, som er ressortmyndighed for magtanvendelsesloven.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Magtanvendelsesloven

Magtanvendelsesloven (inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område med senere ændringer) giver mulighed for, at medarbejdere på bl.a. alderdomshjem kan bruge fysisk tvang overfor visse beboere. Loven indeholder også en række regler, der er med til at sikre en værdig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af beboerne. F.eks. kræver loven følgende:

• Kommunen skal først have foretaget, hvad der er muligt, for at opnå en persons frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning

• Magtanvendelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt

• Fastholdelse ved bleskift, bad og lignende skal ske på baggrund af en afgørelse truffet af kommunen

• Kommunens afgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn

• Enhver form for magtanvendelse skal indberettes til kommunen og Naalakkersuisut

Magtanvendelsesloven kan læses på www.lovgivning.gl.


Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.

Hvis ombudsmanden konstaterer fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden underrette Lovudvalget i Inatsisartut og, når det drejer sig om kommunale institutioner, kommunalbestyrelsen. Det følger af § 23 i ombudsmandsloven (inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut).