• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

I en ny udtalelse slår ombudsmanden endnu en gang fast, at en myndigheden skal sende en afgørelse til en borger på grønlandsk og dansk samtidig, hvis myndigheden er bekendt med eller i øvrigt vurderer, at borgeren gerne vil betjenes på grønlandsk.

Under behandlingen af en klagesag blev ombudsmanden bl.a. opmærksom på, at der var en betydelig ventetid på fremsendelse af Det Sociale Ankenævns afgørelse på grønlandsk. Det betød, at borgerne fik tilsendt ankenævnets afgørelse på dansk og først flere måneder efter fik tilsendt afgørelsen på grønlandsk.

På den baggrund valgte ombudsmanden af egen drift at undersøge ankenævnets praksis for oversættelse af afgørelser, datering af breve og postafsendelse.

Ombudsmanden vurderer, at ankenævnets tidligere praksis, hvor ankenævnet først efterfølgende sendte afgørelsen på grønlandsk til borgeren, ikke har været i overenstemmelse med sagsbehandlingslovens regler om sprog.

I forbindelse med undersøgelsen oplyste ankenævnet til ombudsmanden, at ankenævnets afgørelser fremover vil blive sendt ud samtidig, når den grønlandske udgave er klar.

Ombudsmanden noterer sig ankenævnets oplysninger.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.


Sagsbehandlingslovens regler om sprog

En borger, der retter henvendelse til offentlige myndigheder, har krav på at blive betjent på det sprog – grønlandsk eller dansk – som pågældende ønsker.

Der henvises til § 7 a i landtingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning med senere ændringer (sagsbehandlingsloven) og bemærkningerne til bestemmelsen.