• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Departementet for Fiskeri og Fangst kunne ikke give en borger afslag på licens til fiskeri efter hellefisk under henvisning til, at Naalakkersuisut i november 2019 havde besluttet at standse udstedelse af nye licenser til fiskeri efter hellefisk for et bestemt område i Nordgrønland. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

En borger klagede til ombudsmanden over Departementet for Fiskeri og Fangsts afslag på licens til fiskeri efter hellefisk. Departementet begrundede afgørelsen med, at Naalakkersuisut havde besluttet at standse udstedelse af nye jollelicenser til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47 Diskobugten for nye ansøgere. I afgørelsen skrev departementet blandt andet, at departementet på den baggrund ikke foretog en konkret vurdering af ansøgningen.

I forbindelse med ombudsmandens undersøgelse oplyste departementet blandt andet, at Naalakkersuisut havde besluttet at standse for udstedelse af nye licenser til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47 Diskobugten. Beslutningen var blevet offentliggjort som en nyhed på Naalakkersuisuts hjemmeside. Departementet oplyste derudover, at departementet ikke kan forvalte i strid med Naalakkersuisuts politiske beslutning.

Ombudsmanden udtrykte sin forståelse for, at departementet forsøger at følge de politiske beslutninger. Ombudsmanden anførte dog samtidig, at departementets afgørelser skal træffes efter gældende ret. Hvor gældende ret ikke opfylder eller ikke er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, skal departementet gøre Naalakkersuisut opmærksom på, at det først er muligt at tilrettelægge en administration og træffe afgørelser i overensstemmelse med de politiske beslutninger, når lovgivningen hertil er etableret.

Efter ombudsmandens opfattelse var Naalakkersuisuts beslutning om at standse udstedelse af licenser ikke i overensstemmelse med dagældende lovgivning.

Ombudsmanden deler ikke departementets opfattelse af, at departementet ikke kan forvalte i strid med de politiske beslutninger. Ombudsmanden udtaler, at Naalakkersuisuts beslutning om at standse udstedelse af licenser ikke kan erstatte eller supplere lovgivningen, og at en ansøgning skal behandles på baggrund af gældende lovgivning på ansøgningstidspunktet.

Efter ombudsmandens opfattelse kan departementets generelle praksis for afslag på licens til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47 ikke opretholdes.

Ombudsmanden udtaler derudover, at departementet var forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering af ansøgningen, og at departementets afgørelse blandt andet skal leve op til sagsbehandlingslovens begrundelseskrav.

Ombudsmanden konkluderer, at departementets afgørelse er meget kritisabel og henstiller, at departementet genoptager sagen og alle øvrige ansøgninger om licens til fiskeri efter hellefisk indgivet i en bestemt periode.

Ombudsmanden har givet meddelelse til Formanden for Naalakkersuisut og Lovudvalget i Inatsisartut om sagen. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 23 om ”fejl eller forsømmelser af større betydning”.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.