• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

En kommune kunne ikke træffe afgørelse om at nedsætte en borgers underholdshjælp med virkning fra 5 år før, at afgørelsen blev meddelt borgeren. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

I en udtalelse fra 2019 gav udtalte ombudsmanden, at Kommuneqarfik Sermersooqs nedsættelse af en borgers underholdshjælp i januar 2015 var i strid med gældende ret, fordi afgørelsen ikke var meddelt direkte til borgeren.

I december 2019 valgte Det Sociale Ankenævn at genoptage sagen og fandt kommunens afgørelse ugyldig. Ankenævnet hjemviste derfor sagen til ny behandling hos kommunen.

I januar 2020 traf kommunen en ny afgørelse i sagen, som blev meddelt direkte til borgeren. I den nye afgørelse blev borgerens underholdshjælp nedsat med virkning fra januar 2015.

Kommunen mente, at ankenævnets afgørelse pålagde kommunen at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft.

Hverken ankenævnet eller ombudsmanden er enige i kommunens forståelse af ankenævnets afgørelse.

Ombudsmanden udtaler, at der skal være en klar og sikker hjemmel, hvis kommunen nedsætter en borgers underholdshjælp med tilbagevirkende kraft. Ombudsmanden finder ikke, at der var lovgivning, der gav en sådan bemyndigelse til kommunen.

Ombudsmanden mener derfor, at kommunen ikke havde ret til at nedsætte borgerens underholdshjælp med virkning fra før afgørelsen blev truffet.

Ombudsmanden konkluderer, at kommunens afgørelse var meget kritisabel og henstiller, at kommunen genoptager sagen.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.


Hvornår kan en myndighed træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft?

Udgangspunktet er, at afgørelser har virkning over for borgeren, når afgørelsen meddeles til borgeren.

Hvis en myndighed vil fravige dette udgangspunkt og træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, skal myndigheden have klar og sikker hjemmel hertil fra lovgiver.

Det betyder, at hvis en myndighed vil træffe en afgørelse, der skal have virkning fra før, at afgørelsen meddeles til borgeren, skal det f.eks. fremgå klart og sikkert af loven, at myndigheden kan dette. Hvis det ikke er tilfældet, må afgørelsen ikke have tilbagevirkende kraft.