• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Avannaata Kommunia begik flere fejl i tre afgørelser om hjemgivelse af børn anbragt udenfor hjemmet. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

Ombudsmanden iværksatte en undersøgelse af kommunens behandling af sager om hjemgivelse af børn anbragt uden for hjemmet som en opfølgning på ombudsmandens tidligere udtalelse 2019-2. Du kan læse 2019-2 her.

På baggrund af en gennemgang af sager om hjemgivelse i kommunens lokalforvaltning valgte ombudsmanden at undersøge tre afgørelser.

Ombudsmanden konkluderer, at der er begået fejl i alle tre afgørelser om hjemgivelse.

I den ene afgørelse har kommunen opretholdt anbringelsen af et barn efter reglerne om samtykke, uden at have samtykke.

Ombudsmanden konkluderer, at denne fejl er alvorlig og kritisabel.

Desuden er afgørelsens begrundelse mangelfuld, da begrundelsen hverken indeholder en tilstrækkelig forklaring eller i tilstrækkelig grad tager stilling til barnets argumenter for at blive hjemgivet. Kommunen har derudover ikke meddelt afgørelsen til indehaveren af forældremyndigheden.

I den anden afgørelse har kommunen først meddelt indehaveren af forældremyndigheden en skriftlig afgørelse om hjemgivelse ca. 1 år og 7 måneder efter, at kommunen traf afgørelsen om at hjemgive barnet.

Ombudsmanden konkluderer, at indehaveren af forældremyndigheden skal meddeles en skriftligt afgørelse, når afgørelsen om hjemgivelse bliver truffet eller umiddelbart herefter.

I den tredje afgørelse om hjemgivelse har kommunen ikke meddelt børnene en individuel, skriftlig afgørelse, ligesom kommunens afgørelse til forældrene ikke indeholder begrundelse eller oplysning om, hvornår børnene vil blive hjemgivet.

To af afgørelserne giver desuden ombudsmanden anledning til tro, at der ikke er tale om enkeltstående fejl, men at nogle af fejlene opstod, fordi sagerne blev behandlet i overensstemmelse med den praksis, som lokalforvaltningen almindeligvis følger i sager om hjemgivelse.

Ombudsmanden opfordrer derfor kommunen til at undersøge om sagsgangene for behandling af sager om hjemgivelse er tilstrækkelige.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.