• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

En borger klagede til ombudsmanden over, at fire departementer havde givet afslag på borgerens anmodning om aktindsigt i de aktindsigtsanmodninger og besvarelser, som departementerne havde modtaget i en bestemt periode.

Departementerne henviste til, at borgeren ikke opfyldte identifikationskravet i Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer (offentlighedsloven).

To af departementerne gav efterfølgende borgeren aktindsigt i det ønskede materiale eller dele heraf.

Ombudsmanden behandlede herefter de to sager, hvor departementerne fastholdt afslaget. Det drejede sig om Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet og Departementet for Finanser.

Ombudsmanden udtalte i begge sager, at ombudsmanden er enig med departementerne i, at identifikationskravet ikke var opfyldt.

I den ene sag havde Departementet for Finanser overvejet meroffentlighed, uden at dette havde ført til, at borgeren fik aktindsigt. Ombudsmanden fandt ikke at have grundlag for at kritisere departementets afgørelse.

Ombudsmanden gav endvidere udtryk for, at den imødekommenhed, som en myndighed særligt bør udvise over for repræsentanter af pressen i forbindelse med vurderingen af meroffentlighed ikke omfatter forskere.

Se ombudsmandens udtalelse vedrørende Departementet for Finanser her.

I den anden sag mente Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet ikke, at departementet skulle eller kunne vurdere meroffentlighed, fordi identifikationskravet ikke var opfyldt.

Ombudsmanden var ikke enig i departementets forståelse af meroffentlighedsprincippet og udtalte, at en myndighed kan vurdere meroffentlighed, selvom identifikationskravet ikke er opfyldt. Herudover skal myndigheden altid vurdere meroffentlighed, hvis ansøgeren anmoder om det.

Ombudsmanden kritiserede, at departementet ikke har overvejet meroffentlighed, da borgeren har anmodet om det og henstillede, at departementet genoptager sagen.

Se ombudsmandens udtalelse vedrørende Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10