• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden for Inatsisartuts årlige beretning blev med virkning fra 2018 ændret, så offentliggjorte sager og inspektionsrapporter ikke længere medtages i deres helhed i beretningen.

I beretningen vil resumeer af inspektionsrapporter og offentliggjorte sager blive optaget. Inspektionsrapporter og sager offentliggøres nu på ombudsmandens hjemmeside i deres fulde længe, www.ombudsmand.gl.

Ombudsmanden for Inatsisartut har tilpasset hjemmesiden med en let tilgængelig oversigt over embedets offentliggjorte sager og inspektionsrapporter, som kan findes under fanebladene ’Sager’ og ’Inspektionsrapporter’.

Ombudsmanden anmoder i nogle tilfælde en myndighed om at følge op på en sag eller en inspektionsrapport. Når ombudsmanden har modtaget og behandlet myndighedens tilbagemelding, opdateres den pågældende sag eller inspektionsrapport på hjemmesiden.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.

BAGGRUND

Offentliggjorte sager

Ombudsmanden behandler klager fra borgere mv. over den offentlige forvaltning, men ombudsmanden kan også selv tage initiativ til at undersøge en sag (egen drifts sager). Ombudsmanden behandler sager på et skriftligt grundlag og bygger derfor sine udtalelser på sagens akter, myndighedens udtalelser og borgerens bemærkninger.

Hvert år offentliggør ombudsmanden en række sager, som ombudsmanden har behandlet.

Inspektionsrapporter

Ombudsmanden gennemfører hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener som bolig for borgere i kortere eller længere tid. Ombudsmanden besøger blandt andet offentlige institutioner for ældre, personer med handicap samt børn og unge. Ombudsmanden kan også besøge private institutioner, som varetager opgaver i forhold til børn og unge.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden eventuelt har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.

På baggrund af ombudsmandens inspektionsvirksomhed offentliggør ombudsmanden hvert år et antal inspektionsrapporter.