• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

I 2014 skrev Nuuk Ugeavis, at Kommuneqarfik Sermersooq ville nedsætte kommunens vejledende takster for udbetaling af såkaldt underholdshjælp. I en ny udtalelse finder ombudsmanden det særdeles kritisabelt, at Kommuneqarfik Sermersooq herefter nedsatte en borgers underholdshjælp, uden at kommunen meddelte borgeren en afgørelse herom. Ombudsmanden finder det også særdeles kritisabelt, at Det Sociale Ankenævn i 2017 opretholdt kommunens afgørelse.

”Forvaltningen kan ikke træffe afgørelser gennem medierne. Når forvaltningen træffer en afgørelse overfor en borger, skal afgørelsen meddeles direkte til borgeren. Er det ikke sket, kan afgørelsen ikke få virkning efter sit indhold. Det er uden betydning, om borgeren på anden vis er blevet bekendt med indholdet af afgørelsen”, siger Ombudsmanden for Inatsisartut, Vera Leth.

Nedsættelsen var en afgørelse, der skulle meddeles borgeren

Kommuneqarfik Sermersooq nedsatte den 1. januar 2015 de vejledende takster for, hvor meget kommunens borgere kunne få udbetalt i underholdshjælp. Nedsættelsen blev inden årsskiftet omtalt i Nuuk Ugeavis.

En borger klagede i januar 2015 til ombudsmanden over, at den underholdshjælp, som borgeren modtog fra Kommuneqarfik Sermersooq, var blevet nedsat. Borgeren klagede også over ikke at være blevet orienteret om nedsættelsen.

Ombudsmanden oversendte klagen til Det Sociale Ankenævn, der traf afgørelse i sagen i 2017. Nævnet opretholdt kommunens afgørelse.

Det Sociale Ankenævn sendte en kopi af afgørelsen til ombudsmanden, som herefter iværksatte en egen drift-undersøgelse af Kommuneqarfik Sermersooqs og Det Sociale Ankenævns håndtering af sagen.

Ombudsmanden finder på baggrund af sin undersøgelse, at nedsættelsen af borgerens underholdshjælp i januar 2015 var en afgørelse i sagsbehandlingslovens forstand. Derfor skulle afgørelsen meddeles borgeren for at kunne få virkning efter sit indhold. Borgeren modtog imidlertid hverken en mundtlig eller en skriftlig afgørelse om nedsættelsen.

På den baggrund konkluderer ombudsmanden, at det ikke var i overensstemmelse med gældende ret, at Kommuneqarfik Sermersooq nedsatte borgerens underholdshjælp med virkning fra januar 2015. Ombudsmanden konkluderer endvidere, at det heller ikke var i overensstemmelse med gældende ret, da Det Sociale Ankenævn i 2017 opretholdt kommunens afgørelse.

I oktober 2019 sendte ombudsmanden en foreløbig udtalelse om sagen til Kommuneqarfik Sermersooq og Det Sociale Ankenævn. Efterfølgende meddelte ankenævnet ombudsmanden, at nævnet vil genoptage behandlingen af sagen.

Ombudsmanden sendte den 3. december 2019 sin endelige udtalelse om sagen til Kommuneqarfik Sermersooq og Det Sociale Ankenævn. Men ombudsmanden følger stadig sagen, og afventer nu den nye afgørelse fra Det Sociale Ankenævn.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10