• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Medarbejderne oplever at mangle tid til at hjælpe beboerne med toiletbesøg og bleskift. Det fortalte både ledelsen og flere af medarbejderne på alderdomshjemmet Luuvikasik, da institutionen fik besøg af et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut.

En medarbejder fortalte f.eks., at en beboer for nylig var kommet til at tisse i sengen, fordi medarbejderne ikke havde tid til at hjælpe beboeren på toilettet. En anden medarbejder forklarede, at beboere i sådanne situationer, hvor medarbejderne ikke har tid til at hjælpe, også kan komme til at tisse på gulvet, og at det kan ske, at der heller ikke er tid til at gøre rent på gulvet bagefter.

I en ny rapport om inspektionen betegner ombudsmanden oplysningerne som bekymrende.

Inspektionen af Alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq foregik den 24. og 25. april 2019. Luuvikasik drives af Kommune Kujalleq. Rapporten om inspektionen er nu offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside.

Ombudsmanden har på baggrund af inspektionen fået det overordnede indtryk, at både ledelsen og medarbejderne på Luuvikasik er meget opmærksomme på at undgå fysisk magtanvendelse over for beboerne. De beboere, som inspektionsholdet talte med, var glade for at bo på institutionen.

Men i rapporten omtaler ombudsmanden også en række problematiske forhold på institutionen.

Udover manglende tid til at hjælpe beboerne, drejer det sig bl.a. om, at Luuvikasik i to perioder – i 2018 og igen i januar 2019 – manglede bleer til beboerne.

På den baggrund skriver ombudsmanden i rapporten, at hvis en ældreinstitution som Luuvikasik i perioder er ude af stand til at tilbyde noget så basalt som bleer til beboerne, så er der tale om et alvorligt svigt og en uværdig behandling af beboerne.

Derfor henstiller ombudsmanden, at Luuvikasik sammen med forvaltningen i Kommune Kujalleq søger at klarlægge årsagerne til, at institutionen har manglet bleer, og tager skridt til at sikre, at dette ikke gentager sig.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: tlf. 32 78 10

BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.