• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

En borger søgte en kommune om førtidspension. Sagens behandling trak ud, og borgeren klagede til ombudsmanden.

I en ny udtalelse konkluderer ombudsmanden, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad underrettede borgeren om sagens forløb.

Kommunen havde underrettet borgeren om den forventede sagsbehandlingstid, mens sagen var under behandling. Kommunens forventninger viste sig imidlertid ikke at holde stik. Som et svar på en rykker fra borgeren, havde kommunen oplyst, at sagen ville blive behandlet i februar 2017, men borgeren modtog først en afgørelse i sagen i november 2017.

På den baggrund skriver ombudsmanden bl.a. i udtalelsen, at kommunen burde have underrettet borgeren om, at den sagsbehandlingstid, som borgeren var blevet stillet i udsigt af kommunen, havde vist sig ikke at være retvisende.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.

Hvad siger reglerne?

Hverken sagsbehandlingsloven eller andre relevante love indeholder regler for, hvornår forvaltningen skal kontakte en borger, når en førtidspensionssag trækker ud.

Det er dog almindeligt antaget, at det i en række tilfælde er bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis forvaltningen orienterer parterne i de sager, som forvaltningen behandler. Dette er bl.a. beskrevet i Grønlands Hjemmestyres Lovkontors Vejledning til sagsbehandlingsloven, udgivet december 1994, hvoraf følgende fremgår:

”205. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge.

206. Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt.

207. Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge.”