• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut besøgte i maj 2019 Angerlarsimaffik Neriusaaq i Maniitsoq.

Ombudsmanden fik det overordnede indtryk, at alderdomshjemmet tilbyder trygge rammer for beboerne, og at medarbejderne og ledelsen varetager deres opgaver på en dedikeret og samvittighedsfuld måde, ligesom de er meget tilbageholdende med at anvende fysisk magt overfor beboerne.

I inspektionsrapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

Ombudsmanden konkluderer bl.a., at alderdomshjemmet i flere tilfælde ikke har overholdt reglerne i magtanvendelsesloven.

For det første har alderdomshjemmet i en række tilfælde jævnligt anvendt fysisk magt i form af fastholdelse af demente beboere i forbindelse med badning, tøjskift og bleskift, uden at der forelå en forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

For det andet er yderdørene på alle beboerværelserne på alderdomshjemmets demensafdeling forsynet med en såkaldt ”særlig døråbner” i form af et dobbelt dørtryk for døråbning, uden at kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil.

I rapporten om inspektionen udtaler ombudsmanden kritik af begge disse forhold.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.