• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Offentligt ansatte har ret til at udtale sig kritisk — også om deres egen arbejdsgiver. En offentlig arbejdsgiver kan heller ikke kræve, at medarbejderne rejser en kritik internt, før den fremsættes offentligt. Med det udgangspunkt har ombudsmanden fundet det overordentligt kritisabelt og i strid med reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed, at Kommuneqarfik Sermersooq gav en medarbejder en påtale for i en kritisk kommentar til en artikel på KNR’s hjemmeside at have kritiseret en af kommunens skoler og for ikke at have rejst kritikken internt.

Sagen kort

Sagen drejer sig om en tjenstlig påtale, som en af Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdere modtog efter at have skrevet en kommentar på KNR’s hjemmeside. KNR havde bragt en artikel om den danske undervisningsministers besøg på flere skoler i Nuuk og Sisimiut. I kommentaren forholdt medarbejderen sig kritisk til en af de skoler, som ministeren skulle besøge.

Medarbejderen modtog efterfølgende en påtale. Heraf fremgik bl.a. følgende: ”Det er ikke acceptabelt, at du kommenterer på en af vores skoler offentligt og sætter skolens kvalitet til debat. Dette er en sag som bør tages internt ...”.

I påtalen forholdt Kommuneqarfik Sermersooq sig herudover bl.a. til kommentarens tone og betydningen af den rolle, som medarbejderen havde i kommunen.

I udtalelsen om sagen konkluderer ombudsmanden bl.a., at kommentaren var en lovlig ytring, og at kommunen ikke havde grundlag for at meddele medarbejderen en påtale.

Endvidere bemærker ombudsmanden, at påtalen på flere punkter tegner et meget misvisende billede af de regler, der generelt gælder for medarbejderens ytringsfrihed som ansat i kommunen.

Ombudsmanden bad i udtalelsen kommunen om at genoptage sagen. Kommunen har efterfølgende meddelt, at påtalen er trukket tilbage, og ombudsmanden foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.

Baggrund

Reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed er beskrevet i Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed. Du kan læse vejledningen her. Vejledningen giver efter ombudsmandens opfattelse en dækkende beskrivelse af retstilstanden på området, også i Grønland.

Som det bl.a. fremgår af denne vejledning, gælder der en række overordnede principper for offentligt ansattes ytringsfrihed, herunder at:

- En offentlig myndighed gerne må bestemme, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og hvad vedkommende i så fald skal sige. Reglerne om ytringsfrihed gælder kun, når en offentligt ansat ytrer sig på egne vegne.

- Offentligt ansatte skal således være opmærksomme på, at de ikke bryder deres tavshedspligt.

- Offentligt ansattes ytringer må ikke være freds- eller æreskrænkende, ligesom de ikke må være urimeligt grove.

- Offentligt ansatte må ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold indenfor eget arbejdsområde.

Ytringer er som udgangspunkt lovlige, hvis de overholder disse krav.

Ledelsen af en offentlig myndighed kan f.eks. ikke stille krav om, at en offentligt ansat først forsøger at rejse en kritik internt. For visse centralt placerede medarbejdere kan hensynet til myndighedens interne beslutningsproces og funktionsevne endvidere begrunde yderligere begrænsninger af ytringsfriheden, som er beskrevet nærmere i vejledningen.