• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Departement handlede ikke i strid med gældende retsregler og lighedsgrundsætningen. Ombudsmanden fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af departementets behandling af sagen.

Sagen kort

Sagen drejer sig om et privat selskab, der søgte om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelse af vandkraftpotentiale ved Nanortalik.

Det daværende Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi gav afslag på ansøgningen efter behandling af Naalakkersuisut med henvisning til, at det ansøgte område allerede var reserveret til Nukissiorfiit.

Det private selskabet gjorde gældende, at sagen ikke var blevet behandlet i overensstemmelse med ligebehandlingsprincipperne, idet selskabet søgte om tilladelse før det selvstyreejede selskab Nukissiorfiit. Det private selskabet gjorde derudover gældende, at Nukissiorfiit på et tidligere tidspunkt havde givet udtryk for, at Nukissiorfiit ikke havde interesse for at udvikle det pågældende område ved Nanortalik.

Departementet gjorde bl.a. gældende, at Grønlands Selvstyre har eneret til forundersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, og at Naalakkersuisut har en skønsmæssig hjemmel til at meddele eller helt at undlade at meddele en tilladelse til forundersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Departementet afviste derudover, at Nukissiorfiit skulle have oplyst, at Nukissiorfiit ikke var interesseret i det ansøgte område.

I udtalelsen om sagen tilslutter ombudsmanden sig departementets opfattelse af fortolkningen af retsgrundlaget og konkluderer, at det private selskab og det selvstyreejede selskab ikke er lige efter loven. Endvidere påpeger ombudsmanden, at parternes uenighed om, hvem der først søgte om tilladelse til forundersøgelse, ikke er afgørende i denne sag.

Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke grundlag for at fortsætte sin undersøgelse, idet der ikke var udsigt til at ombudsmanden i væsentligere grad ville kunne kritisere departementet.

Du kan læse ombudsmandens svar til klager her

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10

Baggrund

§§ 3 og 4 i vandkraftloven (Inatsisartutlov nr. 11 af 8. juni 2014 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi) lyder således:

”§ 3. Grønlands Selvstyre har eneret til forundersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.”

”§ 4. Naalakkersuisut kan på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse til forundersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.”