• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden har for første gang været på inspektion på en privat døgninstitution for børn. Det skete i marts og april 2018, da ombudsmanden besøgte den selvejende institution PITU’s afdelinger i Nuuk og Tasiilaq.

Indtil da havde ombudsmanden alene været på inspektion på offentlige institutioner, herunder kommunale alderdomshjem, selvstyreejede døgninstitutioner for børn, selvstyreejede handicapinstitutioner og Psykiatrisk Afdeling på Dronning Ingrids Hospital.

Ved en ændring af ombudsmandsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2017, fik ombudsmanden imidlertid også mulighed for at undersøge børns forhold på private institutioner mv., som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.

Efter inspektionerne af de to afdelinger under PITU har ombudsmanden udarbejdet to inspektionsrapporter, som du kan læse her:

Inspektion af PITU’s afdeling i Nuuk

• Inspektion af PITU’s afdeling i Tasiilaq

Inspektionerne af PITU’s afdelinger fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over institutionen. Inspektionerne blev gennemført i samarbejde med børnerettighedsinstitutionen MIO.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.