• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden for Inatsisartut har besluttet, at Greenland Business A/S skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed på områder, hvor selskabet varetager opgaver efter erhvervsfremmeloven.

Det betyder bl.a., at borgere og virksomheder fremover vil kunne klage til ombudsmanden, hvis Greenland Business A/S har givet afslag på støtte efter erhvervsfremmeloven. Derudover vil f.eks. journalister kunne klage over afslag på aktindsigt i Greenland Business A/S’ sager om støtte efter erhvervsfremmeloven.

Greenland Business A/S er ikke en del af den offentlige forvaltning og er derfor som udgangspunkt heller ikke omfattet af ombudsmandens virksomhed. Selskabet varetager imidlertid efter aftale med Grønlands Selvstyre administrationen af støtteordningerne i erhvervsfremmeloven. Selskabet er derfor ifølge en særlig regel i erhvervsfremmeloven omfattet af sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven i forhold til varetagelsen af disse opgaver.

Når et selskab ved lov eller administrativ beslutning helt eller delvist inddrages under de regler og principper, der gælder for den offentlige forvaltning, herunder sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven, kan ombudsmanden bestemme, at selskabet i samme omfang skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed.

Inden beslutningen blev truffet, har ombudsmanden indhentet bemærkninger fra Greenland Business A/S.

For yderligere oplysninger:

Ombudsmand Vera Leth, tlf. 32 78 10

BAGGRUND:

§ 10 i erhvervsfremmeloven (inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv som ændret ved inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2016) lyder således:

”§ 10. Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af støtte efter §§ 5 og 5 a med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab.

Stk. 2. Indgås en aftale efter stk. 1 med et administrationsselskab, finder landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på administrationsselskabets varetagelse af opgaver i henhold til denne inatsisartutlov.”

§ 7, stk. 3, i ombudsmandsloven (inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut) lyder således:

”Stk. 3. Såfremt selskaber, institutioner, foreninger m.v. ved lov eller administrativ beslutning helt eller delvist inddrages under de regler eller principper, der gælder for den offentlige forvaltning, kan Ombudsmanden bestemme, at de pågældende organer i samme omfang skal være omfattet af Ombudsmandens virksomhed.”