• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Persondataloven, som trådte i kraft i Grønland den 1. december 2016, gælder ikke for Ombudsmanden for Inatsisartut.

Ombudsmanden har imidlertid besluttet at følge principperne i de centrale regler i persondataloven, som tillægger borgerne rettigheder.

Det drejer sig om reglerne om oplysningspligt over for den registrerede (§§ 28-30), den registreredes indsigtsret (§§ 31-34), indsigelse mod behandling (§ 35) og berigtigelse, sletning og blokering af oplysninger, som er urigtige eller vildledende mv. (§ 37).

Beslutningen omfatter sager, som oprettes efter den 1. marts 2017.

Persondatalovens fulde tekst kan downloades som pdf og læses her

Pjece om ombudsmandens behandling af personoplysninger kan downloades som pdf og læses her

BAGGRUND:

Persondataloven hedder egentlig lov om behandling af personoplysninger og blev oprindelig vedtaget af Folketinget i 2000 på baggrund af et EF-direktiv fra 1995. Loven gjaldt i første omgang ikke for Grønland.

Efter anmodning fra Grønlands Selvstyre blev persondataloven sat i kraft for Grønland fra den 1. december 2016 med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Det skete ved kongelig anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016.

Yderligere oplysninger om persondataloven findes på Datatilsynets og Digitaliseringsstyrelsens hjemmesider:

https://www.datatilsynet.dk/groenlandkal/persondataloven-for-groenland/

http://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Persondataloven