• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

En myndighed skal altid undersøge en sag tilstrækkeligt, før den træffer afgørelse. Herudover kan der i lovgivningen være fastsat nærmere regler for, hvad en myndighed konkret skal foretage sig for at undersøge en sag. F. eks. skal særlige interessenter have mulighed for at udtale sig, før der træffes afgørelse.

Plejefamilier er ikke part i en hjemgivelsessag. Men efter en regel i børn og unge-forordningen skal en kommune give en plejefamilie og dennes opholdskommune mulighed for at udtale sig i forbindelse med en hjemgivelse af et plejebarn.

I en sag om hjemgivelse af et plejebarn udtaler Ombudsmanden for Inatsisartut, at en kommune ikke oplyste sagen tilstrækkeligt, ligesom kommunen heller ikke overholdt partshøringsreglen i børn og unge-forordningen.

Ombudsmanden påpeger herudover, at det ikke var i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at kommunen ikke udarbejdede referat af et telefonmøde med plejefamiliens opholdskommune.

Ombudsmanden har bedt kommunen om at blive orienteret om, hvilke overvejelser udtalelsen giver anledning til, herunder i forhold til fremtidige hjemgivelsessager.

Se ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10

BAGGRUND:

§ 28 i børn og unge-forordningen (Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge) lyder således:

”§ 28. Inden der træffes beslutning om at en anbringelse i familiepleje skal ophøre, skal der indhentes en udtalelse fra plejefamilien. Er barnet anbragt i familiepleje uden for sin hjemkommune, skal der indhentes en udtalelse fra barnets opholdskommune.

Stk. 2. Inden der træffes beslutning om udskrivelse fra døgninstitution, skal der indhentes en udtalelse fra døgninstitutionen.

Stk. 3. I de tilfælde hvor udtalelsen fra døgninstitutionen eller den professionelle familiepleje strider mod kommunalbestyrelsens indstilling, skal sagen forelægges til udtalelse fra Det centrale børnesagkyndige udvalg, jf. § 34.”