• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Energiforsyningsvirksomheden Nukissiorfiit oplyste efter forespørgsel fra ombudsmanden, at virksomheden tidligere havde sendt lister over samtlige kunder, som var i restance, til kommunernes socialforvaltninger. Dette var sket som led i et generelt samarbejde med kommunerne om de kunder, som var i restance og havde brug for social hjælp.

Ombudsmanden besluttede efter omstændighederne ikke at foretage sig yderligere i sagen. Ombudsmanden lagde herved vægt på, at Nukissiorfiit havde oplyst, at den pågældende praksis var ophørt mere end et år før ombudsmandens henvendelse, og at virksomheden havde udarbejdet retningslinjer mv. for videregivelse af oplysninger (afsluttet 8. oktober 2015, j.nr. 2015-909-0004).

På baggrund af en henvendelse fra en borger anmodede jeg ved brev af 30. juni 2015 energiforsyningsvirksomheden Nukissiorfiit om at oplyse, om virksomheden videregiver – eller tidligere har videregivet – oplysninger til socialforvaltningerne i kommunerne om kunder, der har skyldige restancer vedrørende deres el-, vand- eller varmeregninger.

Ved brev af 24. juli 2015 anførte Nukissiorfiit bl.a. følgende:

"[...]

Jeg har i anledning af Deres henvendelse undersøgt forholdene, og jeg kan oplyse, at Nukissiorfiit tidligere har udleveret oplysninger om kunders skyldige restancer til kommunernes socialforvaltninger. Udleveringen skete som et led i et generelt samarbejde med kommunerne om de kunder, der var i restance og havde brug for social hjælp. Jeg har i den forbindelse fået oplyst af medarbejdere, der kendte til den daværende praksis, at udleveringen af oplysningerne skete ved fremsendelse af lister over samtlige kunder, der var i restance.

Den praksis ophørte april 2014, og der er ikke siden blevet udleveret oplysninger til kommunernes socialforvaltninger på den anførte måde.

I dag påser Nukissiorfiit, at gældende ret for udlevering af oplysninger overholdes. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der er udarbejdet retningslinjer og indført processer omkring udlevering af oplysninger, så medarbejderne ved hvordan de skal forholde sig — f.eks. når en kunde eller en samarbejdspartner henvender sig for at få oplysninger udleveret.

Jeg skal på vegne af Nukissiorfiit beklage den tidligere praksis, og står naturligvis til rådighed såfremt yderligere oplysninger ønskes.”