• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

På baggrund af en artikel i AG – Grønlandsposten den 25. juni 2014 blev jeg opmærksom på en sag, der vedrørte Kommune Kujalleqs håndtering af ansøgninger om optagelse af studerende på diverse uddannelsestilbud.

Sagen drejede sig nærmere om Piareersarfik Narsaq, der efter det oplyste skulle have fejlhåndteret 24 ansøgninger. Fejlhåndteringen medførte, at mange af ansøgerne umiddelbart ikke kunne blive optaget på de respektive uddannelser.

Ved telefonisk samtale af 30. juni 2014 oplyste en medarbejder ved kommunen en af mine medarbejdere om, at kommunen havde iværksat en intern undersøgelse af sagen.

I forbindelse med mine overvejelser om, hvorvidt jeg skulle iværksætte en ombudsmandsundersøgelse, anmodede jeg Kommune Kujalleq om at orientere mig om resultatet af kommunens interne undersøgelse. Dette meddelte jeg offentligheden ved pressemeddelelse af 2. juli 2014.

Jeg har nu modtaget svar fra Kommune Kujalleq. Kommunen har i sit svar redegjort for årsagen til den fejlagtige håndtering af uddannelsesansøgningerne. Kommunen har endvidere redegjort for, hvad kommunen har foretaget sig, da man blev opmærksom på problemet, herunder har kommunen oplyst, at man har håndteret sagen også ansættelsesretligt.

Endelig har kommunen oplyst, at kommunen har iværksat diverse tiltag for at minimere risikoen for, at en tilsvarende situation opstår. Kommunen har samlet beklaget sagen.

Jeg har i dag ved brev meddelt Kommune Kujalleq, at jeg på baggrund af kommunens svar til mig ikke foretager mig videre i sagen. Jeg har især lagt vægt på, at kommunen efter min opfattelse på tilfredsstillende vis har søgt at minimere skaderne ved fejlhåndteringen af ansøgningerne, samt at kommunen har iværksat relevante tiltag for at sikre, at noget tilsvarende ikke kan ske fremadrettet.

Jeg bemærker, at jeg ikke har modtaget klager fra enkeltpersoner, der som følge af kommunens fejlhåndtering af uddannelsesansøgningerne måtte have fået afslag på optagelse på de ansøgte uddannelser. Hvis jeg modtager sådanne klager, vil jeg naturligvis forholde mig konkret til disse.

Vera Leth