• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Gennem pressen har jeg fulgt den debat, der de seneste dage har været om et brev, som Departementet for Boliger har tilsendt Kommuneqarfik Sermersooq. I brevet udstikker departementet nærmere retningslinjer for kommunens anvendelse af visse selvstyreejede lejligheder til psykisk syge.

Jeg har i dag over for Departementet for Boliger iværksat en undersøgelse af sagen.

Mit brev til Departementet for Boliger fremgår nedenfor. 

Vera Leth

Departementets sagsnr. 2014-101350 – anvisning af boliger til psykisk syge 

Gennem pressen har jeg fulgt den debat, der de seneste dage har været om et brev, som Departementet for Boliger har tilsendt Kommuneqarfik Sermersooq. I brevet udstikker departementet nærmere retningslinjer for kommunens anvendelse af visse selvstyreejede lejligheder til psykisk syge.

Jeg har haft lejlighed til at gennemlæse det pågældende brev. Under henvisning til ombudsmandslovens § 15, stk. 1, beder jeg Departementet for Boliger om en udtalelse til sagen, herunder beder jeg departementet redegøre for, hvilke juridiske overvejelser departementet har gjort sig i forbindelse med sin udmelding om, at de pågældende boliger generelt ikke må anvises til psykisk syge. Jeg beder endvidere Departementet for Boliger tilsende mig samtlige akter i sagen.

Jeg kan oplyse, at jeg ved brev af dags dato har anmodet Kommuneqarfik Sermersooq om at fremsende mig de sagsakter, som kommunen ligger inde med i sagen, herunder den udtalelse til sagen, som Institut for Menneskerettigheder skulle være fremkommet med. 

Da sagen som nævnt har været omtalt i pressen, vil jeg i dag udsende en kort pressemeddelelse om iværksættelsen af nærværende ombudsmandsundersøgelse.

Med venlig hilsen

Vera Leth