• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Jeg har i dag besluttet af egen drift at indlede en ombudsmandsundersøgelse vedrørende Formandens Departements beslutning om at offentliggøre advokatudredningen i de såkaldte pressekoordinator- og retschefsager.

Baggrunden herfor er, at jeg ønsker at undersøge, om offentliggørelsen er i overensstemmelse med de regler, der gælder for den offentlige forvaltning.

Jeg understreger, at undersøgelsen ikke vedrører selve de to nævnte sager. Undersøgelsen vedrører som sagt alene offentliggørelsesproblematikken.

Med hensyn til en undersøgelse af selve retschefsagen henviser jeg til min pressemeddelelse af 12. september 2013, hvor det fremgår, at jeg i afskedigelsessager normalt – og blandt andet af hensyn til den afskedigede part – ikke iværksætter undersøgelser af egen drift, men afventer en klage fra parten.

For så vidt angår pressekoordinatorsagen noterer jeg mig, at sagen aldrig er mundet ud i en ansættelse.

Vera Leth