• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden er jurist og hedder Gedion Jeremiassen.

Børnekontaktpersoner hos ombudsmanden er Gedion Jeremiassen og Maliina L. Hansen. De tager sig af klager fra børn og unge.

Kort sagt holder ombudsmanden øje med, at selvstyret og kommunerne overholder loven.

Den største del af ombudsmandens arbejde sker, når ombudsmanden får klager fra folk. Det kan eksempelvis være, hvis én klager over, at en kommune ikke overholder de regler, der står i den lov, der gælder på børne- og ungeområdet, handicapområdet og internationale konventioner, som eksempelvis FN’s Børnekonvention.

Ombudsmanden kan også selv beslutte at undersøge en sag nærmere. Det kan for eksempel være, hvis der har stået noget i avisen, som ombudsmanden mener bør undersøges.

Ombudsmanden tager også på besøg på institutioner. Det kan for eksempel være besøg på et børnehjem. På et sådan besøg ser ombudsmanden på flere ting, både bygningen og værelserne. Ombudsmanden taler også med personalet og med børnene om, hvordan de har det.

Ombudsmanden samarbejder bl.a. med MIO (Børnetalsmanden).

Alle kan klage til ombudsmanden. Det er lige meget hvor gammel du er. Du kan også klage, selvom du er under 18 år. Det er også lige meget, hvor du kommer fra, og hvor du bor. Du kan også klage, selv om du bor i Danmark.

Ombudsmanden kan først behandle din klage, når du har brugt dine klagemuligheder. Hvis du for eksempel kan klage til Det Sociale Ankenævn over din kommunes afgørelse, så skal du klage til Det Sociale Ankenævn, før du kan klage til ombudsmanden. Eller hvis du vil klage over en medarbejder i din kommune, så skal du klage til borgmesteren, før du klager til ombudsmanden.

Hvis du har brug for det, kan ombudsmanden hjælpe dig med at kontakte det sted, som du skal klage til.

Ombudsmanden kan for eksempel ikke behandle din klage over dine venner, en butik, politiet eller en dom.

Du kan altid henvende dig til ombudsmanden, også selv om du ikke er sikker på, om ombudsmanden kan hjælpe dig.

 • Hjælp til at få kontakt til din sagsbehandler på kommunen.
 • Hjælp med at kontakte det rigtige sted. Ombudsmanden kan for eksempel sende din klage videre til kommunen.
 • Hjælp til at fortælle kommunen, hvad det er for ønsker, du har – nogle gange vil ombudsmanden holde øje med, om kommunen svarer dig.
 • Hvis du er utilfreds med, at skoleledelsen har besluttet, at du skal flytte til en anden klasse.
 • Hvis du har et handicap og ikke får den hjælp fra kommunen, som du har brug for og krav på.
 • Hjælp med forskellige ting, hvis du er anbragt uden for hjemmet.
  • Hjælp til at få kommunen til at lave en handleplan, så du bl.a. ved, hvor længe det er planen, at du skal være anbragt.
  • Hvis du er utilfreds med det sted, hvor kommunen har besluttet, at du skal være anbragt, og du hellere vil bo et andet sted.
  • Hvis du ønsker mere kontakt til dine forældre og familie.

Du kan altid henvende dig til ombudsmanden, også selv om du ikke er sikker på, om ombudsmanden kan hjælpe dig.

Du kan ringe anonymt til ombudsmanden, så kan ombudsmanden fortælle dig om dine muligheder.

Hvis du vil klage til ombudsmanden, er du nødt til at oplyse dit navn, navn på dine forældre eller værger og din adresse. For at ombudsmanden kan behandle din klage, skal ombudsmanden bruge disse oplysninger, bl.a. hvis ombudsmanden vil kontakte den myndighed (for eksempel din skole eller kommune), som du klager over.

Hvis du er under 18 år, og hvis ombudsmanden beslutter at behandle din klage, vil ombudsmanden kontakte dine forældre eller din værge og fortælle dem om din klage.

Ombudsmanden vil også fortælle den myndighed (for eksempel din skole eller kommune), som du har klaget over, at du har klaget, og hvad din klage handler om. Ombudsmanden vil undersøge din klage ved at stille spørgsmål til myndigheden. Det er derfor nødvendigt, at ombudsmanden kan fortælle, hvem der har klaget, og hvad klagen handler om.

Du kan ringe til ombudsmanden. Du kan også komme forbi på kontoret og snakke om det, som du gerne vil klage over. Hvis du vil, kan du tage en ven/veninde eller voksen med. Du kan også ringe og få en tid til en samtale.

Ombudsmanden har tlf.nr. 32 78 10.

Ombudsmandens adresse er Noorlernut 53, Postboks 1606, 3900 Nuuk

Der er mulighed for personlig eller telefonisk henvendelse i følgende kontortid:

Mandag: 10.00-14.00
Tirsdag:  10.00-14.00
Onsdag:  Lukket
Torsdag: 10.00-14.00
Fredag:   10.00-14.00

E-mail post@ombudsmand.gl (ikke sikker e-mail)

Du kan ringe til ombudsmanden, måske med hjælp fra en voksen eller én fra MIO (Børnetalsmanden). Måske vil ombudsmanden bede dig om at sende din klage skriftligt. Du kan komme på ombudsmandens kontor og få hjælp til at skrive en klage.

Du kan aflevere eller sende din klage til ombudsmanden. Du kan vælge at bruge klageskemaet fra ombudsmandens hjemmeside eller bare skrive din klage i hånden. Du skal huske at skrive din postadresse og underskrive din klage.

Hvis du vil sende din klage pr. e-mail, skal du underskrive din klage, indscanne den og sende den som vedhæftet fil. Du skal bare være opmærksom på, at ombudsmanden ikke kan modtage og sende e-mails på en sikker måde (det vil sige, at e-mails ikke krypteres, så de kun kan læses af dig og ombudsmanden). Ombudsmanden vil derfor besvare din henvendelse enten ved at skrive til din postadresse eller måske ringe til dig.

Du kan også få dine forældre eller din værge til at klage for dig.

Kort sagt skal du med dine egne ord skrive, hvilken myndighed (for eksempel din skole eller kommune), person eller beslutning, som du vil klage over og hvorfor.

I din klage skal du skrive:

 • Dit navn, adresse og tlf.nr.
 • Navn, adresse og tlf.nr. på dine forældre eller din værge.
 • Hvad, hvem eller hvilken beslutning (afgørelse) du klager over.
 • Hvilken myndighed (for eksempel din skole, kommune eller selvstyret) eller person du klager over.
 • Kort om, hvad der er sket.
 • Kort om, hvorfor du er utilfreds med det, som du klager over. Eksempelvis hvorfor du mener, at din skoles eller kommunes beslutning er forkert.

Hvis du har fået brev fra din skole eller kommune, som du vil klage over, er det bedst at sende en kopi af din skoles eller kommunes brev sammen med din klage, så ombudsmanden kan se, hvad kommunen eller skolen har skrevet.

Du skal huske at underskrive klagen. Ombudsmanden behandler ikke anonyme klager.

Hvis du er under 18 år, og hvis ombudsmanden beslutter at behandle din klage, vil ombudsmanden kontakte dine forældre eller din værge og fortælle dem om din klage.

Ombudsmanden vil normalt kontakte den myndighed (for eksempel din skole eller kommune), som du har klaget over og høre, hvad de har at fortælle om sagen. Ombudsmanden vil kunne stille spørgsmål eller bede dem forklare, hvorfor de har truffet den beslutning, hvis det er en beslutning, som du klager over.

Ombudsmanden behandler din klage skriftligt. Du vil få en kopi af de breve, som ombudsmanden skriver til den myndighed (for eksempel din skole eller kommune), som du har klaget over.

Ombudsmanden undersøger, om loven er overholdt. Når ombudsmanden er færdig med sin undersøgelse skriver ombudsmanden sin mening. Ombudsmandens mening kaldes en udtalelse.

Hvis ombudsmanden mener, at myndigheden (for eksempel din skole eller kommune) har lavet en fejl i din sag, så kan ombudsmanden skrive det i sin udtalelse. Ombudsmanden kan også bede dem om at træffe en ny afgørelse. Ombudsmanden kan ikke selv træffe nogen afgørelse.

Selvom ombudsmanden først beslutter at behandle din klage, kan ombudsmanden senere beslutte at stoppe sin undersøgelse af din klage. Hvis det sker, så vil ombudsmanden så vidt muligt hjælpe dig med at kontakte andre, som bedre kan se på din sag. Det kan også være, at den myndighed (for eksempel din skole eller kommune), som du klager over, beslutter at træffe en ny afgørelse. Så er der ikke nogen grund til, at ombudsmanden behandler din klage.

Hvis ombudsmanden beslutter sig for ikke at behandle din klage, vil ombudsmanden hjælpe dig videre og fortælle dig, hvor du kan henvende dig. Det kan for eksempel være, at du kan henvende dig til din sagsbehandler på kommunen eller til MIO (Børnetalsmanden) eller et helt tredje sted. Ombudsmanden kan også hjælpe dig med at få kontakt til den person, som du kan henvende dig til eksempelvis på din skole eller din kommune.

Du kan ringe til Tusaannga på 801180, eller sms 1899. Tusannga har åbent hver dag året rundt. Det er gratis og anonymt at kontakte Tusaannga.

Du kan ringe til MIO (Børnetalsmanden) alle hverdage kl. 10-15 på telefon 346940. MIO har kontor på Qullilerfik 2, nr. 801-2 i Nuuk. Du kan også besøge MIO’s hjemmeside www.mio.gl