• Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Om stillingen

Vi har brug for en vikar for vores tolk i perioden fra og med 16. juli til og med 31. august 2018.

Ombudsmanden for Inatsisartuts opgave består overordnet i at kontrollere, at selvstyremyndighederne og de grønlandske kommuner overholder gældende ret. Opgaven udmøntes i behandling af klagesager, behandling af sager, der tages op af egen drift, kommunebesøg og inspektionsvirksomhed m.v.

Som vikar hos os vil du skulle varetage tolkefunktionens mundtlige og skriftlige oversættelsesopgaver, hvor din primære opgave bliver oversættelse af henvendelser til ombudsmanden samt ombudsmandens svar på disse.

Om ansøgeren

Du

- er fuldt dobbeltsproget,

- har erfaring med såvel skriftlig som mundtlig tolkning,

- arbejder selvstændigt med dine opgaver og udviser omhu og an-svarsbevidsthed.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i henhold til individuel kontrakt, hvor løn og ansættelses-vilkår fastsættes på baggrund af erfaring og kvalifikationer.

Ansøgning

Ansøgning skal udfærdiges på både grønlandsk og dansk. Din ansøgning med eksamensbevis og CV skal være os i hænde senest fredag den 22. juni 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 27.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos ombudsmand Vera Leth eller tolk Bula Larsen på telefon 32 78 10.

Stillingsopslaget som pdf-fil

Ombudsmanden for Inatsisartut er jurist og valgt af Inatsisartut til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndighederne at ændre deres afgørelser.

Ombudsmanden behandler hovedsageligt klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Derudover tager ombudsmanden også selv sager op, for eksempel efter omtale i pressen, ligesom ombudsmanden foretager besøg i de grønlandske kommuner og inspektioner på institutioner. Der oprettes ved embedet mellem 150 og 200 sager om året.

Embedet er en lille arbejdsplads, hvor der er normeret 10 fuldtidsstillinger. Ledelsen består af ombudsmanden, retschefen og cheftolken. Herudover er der ansat 1 chefkonsulent, 1 specialkonsulent, 3 fuldmægtige, 1 tolk og 1 sekretær.