Kalaallisut     Søg/Ujaruk
31. august 2015 ..:: Forside ::..   Log ind
cc g cc
g
 Velkommen til Ombudsmanden for Inatsisartuts hjemmeside  

 

Ombudsmanden vælges af Inatsisartut og kontrollerer på Inatsisartuts vegne, at den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunerne handler i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik.

Ombudsmanden er i sin virksomhed uafhængig af Inatsisartut og af politisk indflydelse.
 
Du kan på disse sider læse mere om ombudsmanden og dine muligheder for at klage.
 
g
cc g cc
cc gif cc
 Sidste nyheder  

Ny retschef ved Ombudsmanden for Inatsisartut Offentliggjort 14. juli 2015

Surrogatanbringelse af mindreårig. Sagsbehandlingstid Offentliggjort 20. maj 2015

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetencen Offentliggjort 13. februar 2015

Arbejdsgiverkompetencen, herunder kompetencen til at træffe afgørelse om bortvisning af ansatte. Kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt. Besvarelse af ombudsmandens henvendelser Offentliggjort 13. februar 2015

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Offentliggjort 13. februar 2015

Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq Offentliggjort 13. februar 2015

Efterbetaling for daginstitutionsplads Offentliggjort 13. februar 2015

Aktindsigt på råstofområdet. Myndighedsstrukturen. Styreformen for den udøvende magt i Grønlands Selvstyre Offentliggjort 9. januar 2015

Pressemeddelelse - ombudsmanden afslutter sin videre behandling af sagen vedrørende Kommune Kujalleqs fejlhåndtering af uddannelsesansøgninger Offentliggjort 8. januar 2015

Anvisning af boliger til psykisk syge. Lighedsgrundsætningen. Handicapkonventionen Offentliggjort 28. oktober 2014  

Det Sociale Ankenævn. Sagsoplysning. Officialprincippet Offentliggjort 28. oktober 2014

Modregning i tilskud til ophugning af fiskefartøj. Partshøring i forbindelse med modregning. Vejledningspligt Offentliggjort 13. oktober 2014 

Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse Offentliggjort 13. oktober 2014

Pressemeddelelse – anvisning af boliger til psykisk syge Offentliggjort 15. september 2014

Afslag på ansøgning om ansættelse som præst. Delegation. Undersøgelsesprincippet (officialprincippet). Menighedsrepræsentationernes indstillingsret. Notatførelse Offentliggjort 18. august 2014

Pressemeddelelse – ombudsmanden iværksætter en undersøgelse af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked i spørgsmålet om aktindsigt i råstofdokumenter Offentliggjort 15. juli 2014

Pressemeddelelse – ombudsmanden afslutter sin undersøgelse af sagen om ansættelse af departementschef i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Offentliggjort 4. juli 2014

Pressemeddelelse – ombudsmanden overvejer at iværksætte en undersøgelse af Kommune Kujalleqs håndtering af ansøgninger om optagelse på diverse uddannelsestilbud Offentliggjort 2. juli 2014

Offentligt ansattes ytringsfrihed. Afgørelsesbegrebet ved tildeling af tjenstlige reaktioner. Retten til at lade sig bistå af andre Offentliggjort 7. maj 2014

Den heldige vinder af vores konkurrence på kulturnatten blev Martin Melchior Offentliggjort 4. februar 2014

Pressemeddelelse - ombudsmanden beder om indsigt i dokumenterne vedrørende ansættelse af departementchef i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Offentliggjort 30. september 2013

Pressemeddelelse - ombudsmanden indleder en undersøgelse af spørgsmålet om offentliggørelse af advokatudredning Offentligjort 24. september 2013

Pressemeddelelse - ombudsmanden indleder en undersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om aktindsigt Offentliggjort 24. september 2013

Pressemeddelelse vedrørende personalesager i centraladministrationen Offentliggjort 12. september 2013

Pressemeddelelse vedrørende afslag på ansøgninger om fiskerilicens Offentliggjort 28. maj 2013

Ny retschef ved Ombudsmanden for Inatsisartut Offentliggjort 22. december 2012

Pressemeddelelse om ny information fra ombudsmanden

 

 

 

 

 
 
jpg gif cc
gif
Inatsisartut Ombudsmandiat :: Ombudsmanden for Inatsisartut
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation